Araş. Gör. DENİZ DAMLA ALTAN KAMER NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. DENİZ DAMLA ALTAN KAMER

T: (0282) 250 2168

M ddaltan@nku.edu.tr

W ddaltan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm:Gıda Mühendisliği (DK)
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA MÜHENDİSLİĞİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2014-
Tez: Pirinç ve Üzüm Atıklarından Gellan Gam Üretimi ve Gamların Çeşitli Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2012-2014
Tez: Kuşburnu meyvesinin geleneksel yöntemle meyve suyuna işlenmesi aşamalarında antioksidan kapasite değişiminin incelenmesi (2014)
Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2008-2012
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSITESI
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / GIDA MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ
2015-
Serbest Ö.E NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU
2013-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Gıda Biyoteknolojisi
Gıda Mikrobiyolojisi
Gıda Bilimi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DEMİRCİ A. Ş., PALABIYIK İ., ALTAN D. D., APAYDIN D., GÜMÜŞ T., Yield and rheological properties of exopolysaccharide from a local isolate: Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria, Electronic Journal of Biotechnology, vol. 30, pp. 18-23, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
2. ERYILMAZ A. F., HASTÜRK Ş. F., ALTAN D. D., AKTAŞ T., Changes in Nutritional Properties of Sorrel (Rumex Acetosa l.) Plant Dried Using Different Drying Methods., Oxidation Communications, vol. 40, pp. 389-400, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
3. HASTÜRK Ş. F., AKTAŞ T., ALTAN D. D., ERYILMAZ A. F., Effects of Different Dryıng Technıques on Dryıng Characterıstıcs and Some Qualıty Attrıbutes of Sorrel (Rumex Acetosa L.), Oxidation Communications, vol. 40, pp. 345-358, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. ADİLOĞLU S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., DAĞLIOĞLU F., BARUT GÖK S., ALTAN D. D., THE EFFECT OF DIFFERENT DOSES OF NITROGEN N APPLICATION ON THE ANTIOXIDANT ACTIVITY AND PHENOLIC MATERIAL INGREDIENT OF SORREL RUMEX ACETOSA L, Eurasian Journal of Forest Science, vol. 3, 2015.
Özgün Makale Index Copernicus International Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. GÜMÜŞ T., ALTAN D. D., PALABIYIK İ., DEMİRCİ A. Ş., IŞIK N. O., AKYÜZ F., Usage Possibilities of Fish Gelatin in Foods, 8th BALKAN ANIMAL SCİENCE CONFERENCE BALNIMALCON 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Poster
2. GÜMÜŞ T., ALTAN D. D., PALABIYIK İ., DEMİRCİ A. Ş., IŞIK N. O., AKYÜZ F., Usage Possibilities of Fish Gelatin in Foods, International 8th Balkan Animal Science Conference BALNIMALCON 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
3. ALTAN D. D., GÜMÜŞ T., DEMİRCİ A. Ş., PALABIYIK İ., ÖKSÜZ Ö., Agricultural Waste: Rice Bran As a Carbon Source, The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2017) (05.08.2017-08.08.2017).
Poster
4. ALTAN D. D., GÜMÜŞ T., TIRPANCI SİVRİ G., Determination of Antimicrobial Activitis of Hawthorn (Crataegus Monogyna) Fruit A Methanol Extract, the 7th Congress of EuropeanMicrobiologists (FEMS) (09.07.2017-13.07.2017).
Özet bildiri
5. DEMİRCİ A. Ş., PALABIYIK İ., ALTAN D. D., GÜMÜŞ T., Investigation of xanthan biosynthesized by local isolate X. axonopodis pv. vesicatoria, 3. International Symposium on EuroAsian Biodiversity (05.07.2017-08.07.2017).
Sözlü Bildiri
6. TIRPANCI SİVRİ G., ALTAN D. D., DURAKLI VELİOĞLU S., Detection of milk origin in dairy products, 2nd International Balkan Agricultural Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
7. TIRPANCI SİVRİ G., ALTAN D. D., DAĞLIOĞLU F., Evaluation of Total Phenolic Content and Free Radical Scavenging Activity of Some Herbal Tea Prepared by Decoction and Infusion, 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS (10.05.2017-12.05.2017).
Poster
8. ALTAN D. D., GÜMÜŞ T., TULUKCU E., The Antibacterial Activity of Laurel (Laurus Nobilis) Essential Oils Against Bacillus subtilis, 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS (10.05.2017-12.05.2017).
Poster
9. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ADİLOĞLU S., DAĞLIOĞLU F., BARUT GÖK S., ALTAN D. D., The ınfluence of dıverse doses of nıtrogen (n) applıcatıon on the phenolıc and antıoxıdant present of sorrel (Rumex acetosa L.), International Symposium on Biodiversity and Wild Species (03.04.2017-05.04.2017).
Özet bildiri
10. ALTAN D. D., DAĞLIOĞLU F., Investigation of Antioxidant Capacity Changes of Rosehip Fruits Into Fruit Juice Processing Stages Traditionally, The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.01.2016-04.01.2016).
Poster Erişim Linki
11. BARUT GÖK S., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ALTAN D. D., DAĞLIOĞLU F., Antimicrobial Activity Antioxidant Capacity and Phenolic Content of Ebegümeci Malva Sylvestris L, 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster Erişim Linki
12. DAĞLIOĞLU F., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ALTAN D. D., BARUT GÖK S., Antimicrobial Activity of Kaldirik Trachystemon Orientalis L G Don, the 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster
13. DEMİRCİ A. Ş., GÜMÜŞ T., ŞEYMANUR Ö., ALTAN D. D., GÜLCE BEDİS B., Microbial Characteristics of Tarhana Produced Using Kefir Yoghurt and Mixtures During Fermantation, 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster Erişim Linki
14. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., ALTAN D. D., BARUT GÖK S., DAĞLIOĞLU F., Phenolic and Ascorbic Acid Content of White Salsify Tragopogon porrifolius L, 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster Erişim Linki
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ALTAN D. D., GÜMÜŞ T., TULUKCU E., Farklı Lokasyonlardan Alınmış Kekik Origanum Hidrosollerinin Toplam Fenolik Madde Antioksidan Kapasite ve Antimikrobiyal Etkilerinin Belirlenmesi, Türkiye12.Gıda Kongresi (05.10.2016-07.10.2016).
Poster
2. ALTAN D. D., GÜMÜŞ T., Tek Hücre Yağı, Türkiye 12.Gıda Kongresi (05.10.2016-07.10.2016).
Poster
Ulusal Projeler
1. Pirinç ve Üzüm Atıklarından Gellan Gam Üretimi ve Gamların Çeşitli Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.09.2016-Devam Ediyor.
2. Kuzukulağı (Rumex acetosa L.) Bitkisinin Farklı Kurutma Yöntemleri Kullanılarak Kurutulması ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 15.05.2015-15.12.2015.